boldogasszony1Az egyház március 20.-án tartotta Szent József ünnepnapját. Ezen a napon egyházmegyénkben az édesapák és nagyapák áldásban részesülnek. A hívek közösen imádkoznak azért, hogy családjaikat Szent József hitével és bölcsességével vezessék életük során.Mivel Szent József ünnepe hétköznapra esett, Baltási Nándor plébános az ünnepet követő szombati szentmise után hívta meg az egyházközség édesapáit és nagypapáit egy agapéval összekötött baráti beszélgetésre.

boldogasszony2A szombat délelőtti szentmisén Urunk születésének hírüladását, hagyományos nevén Gyümölcsoltó Boldogasszonyt ünnepeltük. Isten feltárta örök tervét Mária előtt, hogy őt választotta a Megváltó anyjának. Plébános úr prédikációjában beszélt arról, hogy mindig bizalommal fordulhatunk Mária felé, hiszen Ő bizonyosan jóakaratú közvetítőnk lesz.

Gyümölcsoltó Boldogasszony és Szent József példáját követve a szentmisén a hívek együtt imádkoztak a zsoltáros szavaival:

„Íme, eljövök, Uram, * hogy megtegyem a te akaratodat.” Zsolt 39,7-8a

Megulesz Gabriella

   

Miserend  

 

Hétfő

  7:30

Kedd
 18:00
Szerda
  7:30
Csütörtök  18:00
Péntek
  7:30

Szombat

18:00
Vasárnap
Óvárosban

 8:30
 10:30

   

Hirdetés  

Minden hónap első csütörtökön 17:15-kor szentségimádást tartunk templomunkban a Rózsafüzér Társulat közreműködésével. Szentségimádásunk keretében a Prohászka Imaszövetséggel együtt imádkozunk a papi és szerzetesi hivatásokért.
   

n UEA logo


 maria radio