MindszentySoós Viktor Attila egyháztörténész, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tagja, a Mindszenty Társaság tagja, a Mindszentyneumban a bíboros életét bemutató kiállítás kurátora tartott előadást a dunaújvárosi Krisztus király templom közösségi termében. Az előadó Mindszenty József bíboros, hercegprímás életútján és szenvedésein keresztül bemutatta a kommunista rendszer egyházüldözésének korszakát is.

A Mindszenty-életút bemutatása során képet kaptunk az ifjú papról, majd az 1945. október 2-án beiktatott esztergomi érsek, egy évvel később bíboros egyházéleti tevékenységéről. Mindössze három év adatott neki, ezalatt minden egyházmegyét felkeresett, több millió hívő emberrel találkozott, igyekezett egy ország lelki vezetőjévé válni. A hitélet felélénkült.

Az előadásból megtudhattuk, hogy a politikai rendőrség már 1946-től megfigyelte Mindszentyt. 1948-ban letartóztatták, életfogytig tartó fegyházra ítélték, amit 1955-től – tekintettel megromlott egészségi állapotára – házi őrizetre enyhítettek. Az 56-os forradalom során kiszabadult, de a forradalom leverése után menekülnie kellett. Az amerikai követséget választotta kényszerű lakhelyének.

1971-ben hagyhatta el az országot, először a Vatikánba ment, majd a bécsi Pázmáneumba költözött. VI. Pál pápa 1974-ben megüresedetté nyilvánította az esztergomi érseki széket. A döntést Mindszenty elfogadta, de mélyen megviselte. 1975-ben bekövetkezett halálig járta a magyar szórványokat és szentbeszédeiben tanította a híveket.

Hitvalló élete tanúságtétel volt egy egész nemzet számára. Fehér vértanúként tiszteljük és imádkozunk boldoggá avatásáért.

„Istenünk, te Mindszenty József bíborost arra választottad ki, hogy az üldöztetés idején mindhalálig hűséges főpásztor legyen: az igazság és a szeretet tanúságtevője.

Hívő néped örömére add meg, kérünk, hogy őt mielőbb Egyházunk szentjei között tisztelhessük. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.” (forrás: www.mindszentyalapitvany.hu) Az előadás végén a résztvevők is feltehették kérdéseiket, illetve megosztották személyes és családi élményeiket a témával kapcsolatban.

Soós Viktor Attila egyháztörténész néhány dia erejéig betekintést engedett a zalaegerszegi Mindszentyneumba is, a hallgatóság figyelmébe ajánlva a Mindszenty József bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek életútját bemutató kiállítást, valamint az Egyházüldözés a kommunista diktatúra alatt (1945–1990) című állandó kiállítást. (ajánlott oldal: www.mindszentyneum.hu)

 

 

   

Miserend  

Hétfő

  7:30

Kedd
 18:00
Szerda
 18:00
Csütörtök  18:00
Péntek
 18:00

Szombat
(óvárosban)

18:00
Vasárnap

 9:00

Valamennyi szentmise helyszíne a Krisztus Király templom.

Kedden és pénteken szentmise helyett esetenként igeliturgia van áldoztatással.

 Gyóntatás időpontjai:

Szombaton:
17:10 - 17:50

Vasárnap:
8:15 - 8:50

Elsőpénteken:
17:15 - 17:50

   

Eseménynaptár  

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   

Hirdetés  

Minden hónap első csütörtökön 17:15-kor szentségimádást tartunk templomunkban a Rózsafüzér Társulat közreműködésével. Szentségimádásunk keretében a Prohászka Imaszövetséggel együtt imádkozunk a papi és szerzetesi hivatásokért.
   

n UEA logo


 maria radio