A Karitász fogadó ideje: az altemplomban minden héten szerdán 15:30-17:30-ig.

Karitasz

A Pentele Katolikus Caritas Alapítvány bemutatása

A Pentele Katolikus Caritas Alapítvány 1993-ban alakult, alapítója a Dunaújváros Római Katolikus Plébánia. Működése az alapítástól folyamatos, 20-25 önkéntessel valósítja meg céljait. Elsősorban személyes kapcsolattartással, ruhaadományokkal és élelmiszerrel segíti a rászoruló embereket. Központi helyisége a Krisztus Király Templomban található.
Az agapék, szeretetebédek szervezése mellett teadélutánt tartanak, melyet főként nyugdíjasok látogatnak. A dunasori nyugdíjas házban, hetente imaórára, havonta szentmisére kísérik a betegeket. Húsvétkor és karácsonykor hagyományos látogatások történnek a dunaújvárosi nyugdíjas otthonokban és az önkormányzati fenntartású hajléktalan szállón.
A saját hatáskörben lebonyolított gyűjtések mellett, főként az országos karitász és az Élelmiszerbank által szervezett bolti akciók során, évente többször történik tartós élelmiszer továbbítása a nyilvántartásban szereplő rászorulók részére.
A bemutatott tevékenységek több éve működnek. Az önkéntesek átadják egymásnak a tapasztalataikat, emellett képzéseken is részt vesznek. A szervezet felkészült a közérdekű önkéntes munkások fogadására. Évek óta együttműködnek a helyi középiskolai oktatási intézményekkel is, segítve a fiatalok bevonását az önkéntes munkába. Az alapítvány kapcsolatot tart a Mozgáskorlátozottak Egyesületével és az Útkeresés Segítő Szolgálattal, valamint a megyei karitásszal.
Az alapítvány által nyújtott szolgáltatásokhoz mindenki hozzáférhet.

Ha segítségre szorul, vagy segítőként csatlakozna az alapítványhoz, keresse fel szerdán a ruhaosztó helyiségünket. Amennyiben anyagilag is támogatni szeretné az alapítvány munkáját,

a Pentele Katolikus Caritas Alapítvány számlaszáma: 11736037-20542366 OTP Bank

 

Megulesz Gabriella, Karitászvezető:

Megulesz Gabriella Magdolna vagyok, 1992. óta élek Dunaújvárosban és tartozom a dunaújvárosi római katolikus közösséghez. 2003-ban csatlakoztam a helyi karitász csoporthoz. Először csak kisebb feladatokat vállaltam, majd a fiam kollégiumba költözése után egyre több szabadidőmet töltöttem karitatív munkával. 2007-től vagyok a Pentele Katolikus Caritas Alapítvány kuratóriumának elnöke, ebbéli minőségemben 2010-től az egyháztanács tagja. Életemnek fontos része az önkéntes munka. A karitászban megtapasztalom, hogy az Istentől kapott képességeimmel hogyan szolgálhatom az emberekben Istent.

Az egyházközségen belül tagja vagyok még:
a Rózsafüzér Társulatnak,
a Szent Monika közösségnek és
a Jézus Szentséges Szívének Családja imacsoportnak,
valamint az énekkarnak.

 

A Karitász rövid története

A Karitász a Katolikus Egyház hivatalos segélyszervezete.

Az első Karitászt Lorenz Werthmann 1896-ban a németországi Freiburgban alapította azzal a céllal, hogy a jó szándékú emberek önkéntes segítő munkáját szervezett keretek közé foglalja és hatékonyabbá tegye. A katolikus plébániák köré csoportosuló hívő emberek közössége karitász csoportokat alakított. A plébániai karitász csoport tagjai rendszeres összejöveteleket tartottak, ahol megbeszélték kik szorulnak segítségre és hogyan támogassák a rászorulókat. Már a kezdeteknél alapvető célként fogalmazták meg, hogy a Karitász korra, nemre, felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül segít a rászorulókon. Később ezek a csoportok összefogtak, hálózatba szerveződve eredményesebben dolgoztak. Idővel úgy megerősödtek, hogy az intézményes szociális ellátásban is képesek voltak részt vállalni. Már akkor kialakult az a gyakorlat, hogy a tehetősebb közösségek segítették a szegényebb vidékeken élőket.

Később az egyházi területi felosztás alapján egyházmegyei, majd nemzeti karitász szervezetek alakultak. A nemzetközi összefogás 1924-ben Amsterdamban kezdődött, amikor 8 ország Karitász szervezete határozta el az első nemzetközi karitász szövegség életre hívását. Magyarország az alapítók között volt.

A Magyar Karitász 1945-ig működött, majd kényszerű szünet után 1990-ben egyházi jogi személyként szerveződött újra. Bírósági bejegyzésére 1991. június 14-én került sor (Fővárosi Bíróság 9.Pk.61123/1. sz. végzése). A segélyszervezet szociális és karitatív tevékenységéhez szükséges forrásokat az egy évvel később létrehozott és később kiemelkedően közhasznú minősítést szerzett alapítványa biztosítja.

Magyar Karitász újraalakulásával egyidőben bekapcsolódott a nemzetközi karitász hálózatba. A világ 166 országát összekapcsoló Caritas Internationalis 1991. május 23-29. között Rómában megrendezett XIV. nagygyűlésén (közgyűlés) felvette tagjai sorába a Magyar Karitászt, ez automatikusan tagságot jelent a Brüsszelben székelő regionális Caritas Europa-ban is.

Minden egyházmegyében megalakultak az Egyházmegyei Karitász szervezetek és 1995-re kialakult az országos karitász hálózat Magyarországon. Az önkéntesekkel végzett munka mellett 1994-től kezdve országszerte saját szociális és egészségügyi intézményeket hozott létre a segélyszervezet, fokozatosan bekapcsolódott a nemzetközi karitász segélyakciókba, programokba.

A Püspöki Konferencia a Magyar Karitász elnevezését 2001-ben Katolikus Karitász - Caritas Hungarica-ra változatta, ezzel is aláhúzva azt a tényt, hogy a Karitász a Katolikus Egyház hivatalos segélyszervezete.

   

Miserend  

 

Hétfő

  7:30

Kedd
 18:00
Szerda
  7:30
Csütörtök  18:00
Péntek
  7:30

Szombat

18:00
Vasárnap
Óvárosban

 8:30
 10:30

   

Hirdetés  

Minden hónap első csütörtökön 17:15-kor szentségimádást tartunk templomunkban a Rózsafüzér Társulat közreműködésével. Szentségimádásunk keretében a Prohászka Imaszövetséggel együtt imádkozunk a papi és szerzetesi hivatásokért.
   

n UEA logo


 maria radio