elsoaldozas 03Május 28.-án, az Urunk mennybemenetelének ünnepét követő vasárnap, templomunkban 10 gyermek és egy felnőtt készült izgatottan az első szentáldozásra. A szükséges hitismeret birtokában, lelkileg felkészülve, szentgyónás után álltak az oltár előtt, hogy az ünnepélyes szentmise keretében, először találkozzanak az Eukarisztiában jelen levő Jézussal.

elsoaldozas 01  elsoaldozas 02  elsoaldozas 06

elsoaldozas 04  elsoaldozas 05

 

   

Miserend  

 

Hétfő

  7:30

Kedd
 18:00
Szerda
  7:30
Csütörtök  18:00
Péntek
  7:30

Szombat

18:00
Vasárnap
Óvárosban

 8:30
 10:30

   

Hirdetés  

Minden hónap első csütörtökön 17:15-kor szentségimádást tartunk templomunkban a Rózsafüzér Társulat közreműködésével. Szentségimádásunk keretében a Prohászka Imaszövetséggel együtt imádkozunk a papi és szerzetesi hivatásokért.
   

n UEA logo


 maria radio